TORE öö koolis

Tamsalu Gümnaasiumi TORE ring tegutseb kolmas aasta ja tegusaid noori on 18. Kokku saame kord nädalas neljapäeviti. Eelmisel aastal korraldasime esmakordselt TORE öö koolis ürituse ja kuna see osalejatele väga meeldis ning koguaeg küsiti, millal jälle tuleb, siis otsustasime üritust korrata.

Osalema kutsusime tänavu 5. ja 6. klassid, korraldajaks 9. ja 10. klassi TOREkad. Kokku oli meid 43. Ega me niisama kooli magama tulnud. Peale sisseseadmist panime ühiselt paika reeglid ja algas koolitus. 

Läbivaks teemaks ja võtmesõnaks oli koolitusel kuulamisoskus, kuulamine, kuulmine. Ühiselt jõuti järeldusele, et oluline osa räägitust jääb tähelepanuta just pealiskaudse kuulamise tõttu. Koolituse viisid läbi meie esimese aasta TOREkad Kerdo ja Anne. Lisaks koolitusele, viisid vanemad olijad läbi lõbusaid mänge ning erinevaid aktiivseid tegevusi koolimaja peal.

Lõpuringis tagasisidet küsides toodi välja, et meeldis ööorienteerumine koolis, mängud, õpetajate küpsetatud pannkoogid, ühine filmivaatamine popcorniha, suhtlemine teistega, sõpradega koosviibimine ja isegi esinemine teiste ees. Nõu ja jõuga olid abis õpetajad Valentina, Tiia, Johanna. Aitäh kõigile!

Plaani on võetud ka algklasside õpilastele korraldada üks TORE päev koolis.

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest. Eestis alustati 1996. aastal. Kui tekkis huvi ja tahad TOREst rohkem teada, siis vaata lisaks www.tore.ee

Tamsalu kooli kodulehel leiad infot TORE kohta SIIT.

– Sirve Peitre