2. mai on käesoleva õppeaasta viimane lõimingupäev. Lõimingupäevaga kujundatakse kooli õppekava kohaselt õppetegevus ja selle tulemused tervikuks erinevate ainete lõimingu kaudu, lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.

12. klassi õpilastel on inglise keele riigieksam.

Koolibusside liiklusest toimuvad sõidud Assamalla suunal.