PÄEVAKAJALINEPEAGI TULEKUL

Projektõppe nädal
25.-29. mai

Eesti keele riigieksam
29. mai

Matemaatika riigieksam
5. juuni

Kooliaasta lõpetamine (v.a lõpuklassid)
8. juuni

Koolieksam
12. juuni

Põhikooli lõpetamine
12. juuni kell 14.00

Täiendav õppetöö
9.-19. juuni

Gümnaasiumi lõpetamine