PÄEVAKAJALINE


Püsime tervetena! Hoiame distantsi! Peseme ja desinfitseerime käsi! Kanname maski!


PEAGI TULEKUL
7. ja 13. mai
inglise keele riigieksam

21. mai
matemaatika riigieksam

24. mai
9. klassi lõpukell

25. mai
12. klassi lõpukell

25.-27. mai
uurimis-/praktilise ning loovtööde kaitsmine
(8., 11. klass)

UUDISED