Tamsalu Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus alates 01.11.2018 loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile tamsalug@estpak.ee.

Gümnaasiumi dokumendiregistrit peetakse Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TMG.

SISENE DOKUMENDIREGISTRISSE SIIT

Küsimuste korral palume pöörduda gümnaasiumi kantseleisse tel 323 0446 või e-post info@tamsalukool.ee.