HOOLEKOGU

Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse alusel Tamsalu Gümnaasiumi juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpetajate, Tapa Vallavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisele.

Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad:

1  Tapa Vallavolikogu esindaja – valitakse vallavolikogu poolt
1  Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste esindaja – valitakse kooli õpilasesinduse poolt
2  Tamsalu Gümnaasiumi õpetajat – valitakse kooli õppenõukogu poolt
7  Tamsalu Gümnaasiumi lastevanemate esindajat – valitakse lastevanemate üldkoosoleku poolt
Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri.
Hoolekogu koosseis on kinnitatud 20.12.2023 Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 781.

Hoolekogu tegevus

Hoolekogu ülesannete, juhtimise, töö korraldamise, otsuste vastuvõtmise ja nende täitmise kohta saab põhjalikult ülevaate Riigiteatajast (link avaneb uues aknas)


Koosolekute protokollid 
leiab dokumendiregistrist Delta.

Viimati toimunud hoolekogu (28. detsember 2023) protokoll