HOOLEKOGU

Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse alusel Tamsalu Gümnaasiumi juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpetajate, Tapa Vallavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisele.

Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad:

1  Tapa Vallavolikogu esindaja – valitakse vallavolikogu poolt
1  Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste esindaja – valitakse kooli õpilasesinduse poolt
2  Tamsalu Gümnaasiumi õpetajat – valitakse kooli õppenõukogu poolt
7  Tamsalu Gümnaasiumi lastevanemate esindajat – valitakse lastevanemate üldkoosoleku poolt
Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri.
Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega 21.10.2020 nr 607.

Hoolekogu tegevus

Hoolekogu ülesannete, juhtimise, töö korraldamise, otsuste vastuvõtmise ja nende täitmise kohta saab põhjalikult ülevaate Riigiteatajast (link avaneb uues aknas)


Koosolekute protokollid 

Protokollid leiab dokumendiregistrist Delta.

Viimati toimunud hoolekogu (10. november 2022) protokoll

Varasemad koosolekud:

  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr  (04.04.2017): link
  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr  (14.03.2017): link
  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 40 (27.12.2016): link
  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 38 (31.08.2016) ja nr 39 (20.10.2016): link
  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 38 (1.08.2016): link
  • Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 35 (13.01. 2016) ja nr 36 (17.03 2016):   link