TIINA ÕUNAPUU
Pikapäevarühma õpetaja
Tel.: 5569 3611
e-post: tiina.ounapuu@tamsalu.ee

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühmas osalevad 1.-4.klassi õpilased lapsevanema avalduse alusel.

Pikapäevarühmas toimub õppetöö vajadusel esmaspäevast neljapäevani 12.00 kuni 14.00. Pikapäevarühmas toimuvad järgmised tegevused:

  • mängulised ja käelised tegevused;
  • loetakse populaarteaduslikke teoseid – entsüklopeediaid;
  • lõpetatakse tundides alustatud ülesandeid;
  • kodutööde tegemine toimub eelneval kokkuleppel vanematega;
  • loetakse ilukirjanduslikke raamatuid.

Pikapäevasöök E-N (vajalik lapsevanema taotlus): E-N kell 13.30

Pikapäevarühma ühe päeva toiduraha on 0,90 eurot.