2023/2024 ÕPPEAASTA  KIRJELDUS 

HINDAMISPERIOODID
Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga.

PÕHIKOOLIS on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

 • I trimester – 1. september – 1.detsember 2023
 • II trimester – 4. detsember 2023 – 15. märts 2024
 • III trimester – 17. märts – 12. juuni 2024

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded.


GÜMNAASIUMI KURSUSTE AJAKAVA

Õppeaine ühe kursuse kestus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

GÜMNAASIUMIASTME KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMISE AJAD 2023/2024. õa

10. ja 11. klass 
1 kursus õppeaastas (1 tund nädalas) 12.juuni
2 kursust õppeaastas (2 tundi nädalas) 24.jaan 12.juuni
3 kursust õppeaastas (3 tundi nädalas) 01.dets 15.märts 12.juuni
4 kursust õppeaastas (4 tundi nädalas) 8.nov 24.jaan 03.aprill 12.juuni
5 kursust õppeaastas (5 tundi nädalas) 19.okt 14.dets 19.veebr 15.apr 12.juuni
6 kursust õppeaastas (6 tundi nädalas) 11.okt 29.nov 24.jaan 12.märts 30.aprill 12.juuni
12. klass
1 kursus õppeaastas (1 tund nädalas) 10.mai
2 kursust õppeaastas (2 tundi nädalas) 20.dets 10.mai
3 kursust õppeaastas (3 tundi nädalas) 17.nov 09.veebr 10.mai
4 kursust õppeaastas (4 tundi nädalas) 01.nov 20.dets 06.märts 10.mai
5 kursust õppeaastas (5 tundi nädalas) 13.okt 01.dets 31.jaan 20.märts 10.mai


KOOLIVAHEAJAD 2023/2024. ÕPPEAASTAL

 • I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
 • II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
 • III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Tähtsamad daatumid õppeaasta lõpus

 • Suvevaheaeg(v.a lõpuklassid) 13. juuni kuni 31. august 2024. a.

LOOVTÖÖDE, UURIMIS- JA PRAKTILISTE TÖÖDE KAITSMISE AJAD

 • Tööde teemade kinnitamine reedel, 13. oktoobril.
 • 8. klasside loovtööde kaitsmine 6. juunil.
 • 11. klasside uurimistööde katsmine 11. juunil.


LÕPUEKSAMITE AJAD

Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024 
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024

Gümnaasiumi lõpueksamid

 • Eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 2.-3. mai 2024
 • Matemaatika – 23. mai 2024


LÕPETAMISED

 • Põhikooli lõpuaktus 21. juunil kell 13.00.
 • Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juunil kell 16.00.