2022/2023 ÕPPEAASTA  KIRJELDUS 

HINDAMISPERIOODID
Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga.

PÕHIKOOLIS on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

 • I trimester                   1. september 2022. a. – 28. november 2022. a.
 • II trimester                  29. november 2022. a. – 14. märts 2023. a.
 • III trimester                 15. märts 2023. a. – 13. juuni 2023. a., v.a  lõpuklassid.

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 8. juuniks 2023. a.
Üheksandate klasside kokkuvõtvad hinded pannakse välja 30. maiks 2023. a.


GÜMNAASIUMI KURSUSTE AJAKAVA

Õppeaine ühe kursuse kestus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

GÜMNAASIUMIASTME KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMISE AJAD 2022/2023.õa

10. ja 11. klass 
1 kursus õppeaastas (1 tund nädalas) 8.juuni
2 kursust õppeaastas (2 tundi nädalas) 24.jaan 8.juuni
3 kursust õppeaastas (3 tundi nädalas) 28.nov 14.märts 8.juuni
4 kursust õppeaastas (4 tundi nädalas) 8.nov 24.jaan 31.märts 8.juuni
5 kursust õppeaastas (5 tundi nädalas) 19.okt 14.dets 17.veebr 17.apr 8.juuni
12. klass
1 kursus õppeaastas (1 tund nädalas) 25.mai
2 kursust õppeaastas (2 tundi nädalas) 10.jaan 25.mai
3 kursust õppeaastas (3 tundi nädalas) 16.nov 10.veebr 25.mai
4 kursust õppeaastas (4 tundi nädalas) 2.nov 10.jaan 10.märts 25.mai
5 kursust õppeaastas (5 tundi nädalas) 12.okt 30.nov 27.jaan 23.märts 25.mai
 • 10. ja 11. klasside kursusehinded pannakse välja 06. juuniks 2023 (hiljemalt kell 13.00).
 • Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded pannakse välja 25. maiks 2023. a.
 • Kooliastmehinded pannakse välja hiljemalt 16. juuniks 2023. a.


KOOLIVAHEAJAD 2022/2023. ÕPPEAASTAL

 • I vaheaeg 24. oktoober 2022. a. kuni 30. oktoober 2022. a.;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022. a. kuni 8. jaanuar 2023. a.;
 • III vaheaeg 27. veebruar 2023. a. kuni 5. märts 2023. a.;
 • IV vaheaeg 24. aprill  2023. a. kuni 30. aprill 2023. a.;

Tähtsamad daatumid õppeaasta lõpus

 • 25. mai – 12. klassi tutipidu;
 • 27. mai – 55. Tamsalu laulu- ja tantsupäev
 • 30. mai – 9. klasside tutipidu;
 • 06. – 08. juuni – 10. klassi riigikaitselaager
 • 06. – 08. juuni – klasside väljasõidud
 • 07. juuni – täiendava õppetöö ametlik algus;
 • 08. juuni kell 18.00 – direktori vastuvõtt tublidele;
 • 09. juuni – viimane koolipäev;
 • Suvevaheaeg(v.a lõpuklassid) 12. juuni 2023. a. kuni 31. august 2023. a.
 • 17. juuni – Kooli 160. aastapäev


LOOVTÖÖDE, UURIMIS- JA PRAKTILISTE TÖÖDE KAITSMISE AJAD

 • Tööde esitamine 05. mai
 • Kaitsmine  15. -19. mai  (v.a. 18.05.)


LÕPUEKSAMITE AJAD

Põhikooli lõpueksamid

 • (eksamieelsed vabad päevad 31.05. ja 01.06.)
 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023 
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses,
 • inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023

Gümnaasiumi lõpueksamid

 • Eesti keel (kirjalik) – 24. aprill (eksamieelne vaba päev 21. aprill)
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 3. mai
 • Matemaatika (kirjalik) – 17. mai (eksamieelsed vabad päevad 15.-16. mai)
 • Koolieksam – 14. juuni

Õppeaine  – Põhieksam /Lisaeksam

 • Eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023 / 23. mai 2023
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023 /25. mai 2023
 • Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) – 3. mai 2023 / 25.–26. mai 2023
 • Matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023 / 2. juuni 2023
 • Koolieksam  – 14. juuni 2023


LÕPETAMISED

 • Põhikooli lõpuaktus 21. juunil kell 14.00
 • Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juunil kell 17.00