KIK Keskkonnateadlikkuse programm

Tamsalu Gümnaasiumi õpilaste Keskkonnakuu õppekäigud 2022 kevad.

1.-6.klassi õpilastele viiakse läbi aktiivõppeprogramme Porkuni Paemuuseumis ja Puhta vee
teemapargis. 7.-9.klassi õpilased omandavad teadmisi looduskeskkonnast Keskkonnaameti giidi
juhendamisel ning käiakse Porkuni järve ja Tudu järve ääres.