PERSONAL


JUHTKOND

Aivi Must direktor direktor@tamsalukool.ee 323 0546
Marika Kaljula õppealajuhataja marika.kaljula@tamsalukool.ee 323 0337
Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalukool.ee 324 4330
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja info@tamsalukool.ee 323 0446
Johanna Sinik huvijuht johanna.sinik@tamsalukool.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalukool.ee 5193 9599
Elle Nurmsalu klassiõpetaja elle.nurmsalu@tamsalukool.ee
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus hannele.valdok@tamsalukool.ee
Villu Varblane haridustehnoloog villu.varblane@tamsalukool.ee

ÕPETAJAD

Anne Kraubner inglise keel anne.kraubner@tamsalukool.ee
Annela Laidre väikeklass annela.laidre@tamsalukool.ee
Anneli Tell loodusained anneli.tell@tamsalukool.ee
Birgit Ojaste klassiõpetaja birgit.ojaste@tamsalukool.ee
Eliise Lindre matemaatika eliise.lindre@tamsalukool.ee
Elle Nurmsalu klassiõpetaja elle.nurmsalu@tamsalukool.ee
Eva Jänes inglise keel eva.janes@tamsalukool.ee
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus hannele.valdok@tamsalukool.ee
Helgi Laht klassiõpetaja, Vajangu helgi.laht@tamsalukool.ee
Jaanus Raidlo ajalugu, ühiskonnaõpetus jaanus.raidalo@tamsalukool.ee
Johanna Sinik ajalugu, väikeklass johanna.sinik@tamsalukool.ee
Kadri Kask muusika, huvijuht kadri.kask@tamsalukool.ee
Kaja Raudla muusika kaja.raudla@tamsalukool.ee
Kerttu Urm klassiõpetaja kerttu.urm@tamsalukool.ee
Lia Klaas saksa keel, abiõpetaja lia.klaas@tamsalukool.ee
Liivi Rünk kehaline kasvatus liivi.runk@tamsalukool.ee
Maarit Kukk
Maarja Hunt
matemaatika
eripedagoog, IÕK õpetaja
maarit.kukk@tamsalukool.ee
maarja.hunt@tamsalukool.ee
Maarja Nahkur klassiõpetaja maarja.nahkur@tamsalukool.ee
Maire Mardla klassiõpetaja maire.mardla@tamsalukool.ee
Maiu Talja klassiõpetaja maiu.talja@tamsalukool.ee
Mare Kolberg matemaatika mare.kolberg@tamsalukool.ee
Mare Viks eesti keel ja kirjandus mare.viks@tamsalukool.ee
Marelle Lillepea klassiõpetaja, Vajangu marelle.lillepea@tamsalukool.ee
Marika Jeeser klassiõpetaja marika.jeeser@tamsalukool.ee
Marje Leht käsitöö, kodundus marje.leht@tamsalukool.ee
Marju Veeberg klassiõpetaja, Vajangu marju.veeberg@tamsalukool.ee
Petrik Mõttus tööõpetus petrik.mottus@tamsalukool.ee
Pille Lehemets kehaline kasvatus pille.lehemets@tamsalukool.ee
Reelika Veelma inimeseõpetus reelika.veelma@tamsalukool.ee
Reena Curphey kunstiõpetus, kodundus reena.curphey@tamsalukool.ee
Riho Ringinen tööõpetus, füüsika riho.ringinen@tamsalukool.ee
Sander Ramul kehaline kasvatus sander.ramul@tamsalukool.ee
Siret Kalter väikeklass siret.kalter@tamsalukool.ee
Sirje Luik muusika, Vajangu sirje.luik@tamsalukool.ee
Terje Kaldaru klassiõpetaja terje.kaldaru@tamsalukool.ee
Tiia Raudsepp loodusained tiia.raudsepp@tamsalukool.ee
Valentina Viilver vene keel valentina.viilver@tamsalukool.ee
Velle Taraste haridustehnoloog, robootika velletaraste@tamsalukool.ee
Villu Varblane haridustehnoloog, informaatika villu.varblane@tamsalukool.ee


AINEKOMISJONID

Algõpetus Elle Nurmsalu
Eesti keel ja kirjandus Mare Viks
Matemaatika
Võõrkeel Anne Kraubner
Ajalugu, ühiskonnaõpetus
Loodusained Anneli Tell
Muusika Kaja Raudla

TOETAV PERSONAL

Irina Aunapuu kooliõde
Evi Paukku raamatukogu raamatukogu@tamsalukool.ee
Ene Kukk tugispetsialist ene.kukk@tamsalukool.ee
Kelly Malinin IÕK assistent kelly.malinin@tamsalukool.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalukool.ee
Sirve Peitre pikapäevarühma kasvataja, väikeklass sirve.peitre@tamsalukool.ee
Tiina Õunapuu pikapäevarühma kasvataja tiina.ounapuu@tamsalukool.ee

HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalukool.ee
Andres Malva töömees
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja diana.tiitsmaa@tamsalukool.ee
Ene Veeremaa koristaja
koristaja
koristaja
Ilvi Kadarpik garderoobihoidja
Ljudmilla Lihvar koristaja
Pille Malva koristaja
Tiiu Landman koristaja