PERSONAL


JUHTKOND

Aivi Must direktor direktor[ätt]tamsalukool.ee 323 0546
Marika Kaljula õppealajuhataja marika.kaljula[ätt]tamsalukool.ee
Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits[ätt]tamsalukool.ee 53 654 090
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja info[ätt]tamsalukool.ee 323 0446
Villu Varblane haridustehnoloog villu.varblane[ätt]tamsalukool.ee

LAIENDATUD JUHTKOND

Koolijuht, õppealajuhataja, majandusjuhataja, sekretär, sotsiaalpeadagoog, haridustehnoloog, ainesektsioonide (algklassid, loodusained, eesti keel, võõrkeel, matemaatika, sotsiaalained, kehaline kasvatus) esindaja, Vajangu õppekoha esindaja.


ÕPETAJAD
Meiliaadressid õpetajatel – eesnimi.perenimi[ätt]tamsalukool.ee

Abdul Turay inglise keel
Alari Maimre ajalugu, ühiskonnaõpetus
Anne Kraubner inglise keel
Annela Laidre väikeklass
Birgit Ojaste klassiõpetaja
Eliise Lindre matemaatika
Elle Nurmsalu klassiõpetaja
Ene Kukk loodusained
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus
Helgi Laht klassiõpetaja, Vajangu
Jaanus Raidlo riigikaitse
Kadri Kask muusika, huvijuht
Kaja Raudla muusika
Kerttu Nurmsalu klassiõpetaja
Kirke Raidmets loodusained
Lia Klaas saksa keel
Maarit Kukk matemaatika
Maarja Nahkur klassiõpetaja
Maire Mardla klassiõpetaja
Maiu Talja klassiõpetaja
Mare Kolberg matemaatika
Mare Viks eesti keel ja kirjandus
Marelle Lillepea klassiõpetaja, Vajangu
Marika Jeeser klassiõpetaja
Marje Leht käsitöö, kodundus
Marju Veeberg klassiõpetaja, Vajangu
Marten Saar kehaline kasvatus
Petrik Mõttus tööõpetus
Pille Lehemets kehaline kasvatus
Reelika Veelma inglise keel
Reena Curphey kunstiõpetus, kodundus
Riho Ringinen tööõpetus, füüsika
Sander Ramul kehaline kasvatus
Sirje Luik muusika, Vajangu
Terje Kaldaru klassiõpetaja
Tiia Raudsepp loodusained
Tiit Leemets loodusained
Timo Stamm loodusained
Valentina Viilver vene keel
Velle Taraste haridustehnoloog, robootika
Villu Varblane haridustehnoloog, informaatika
Ülle Jääger ajalugu, ühiskonnaõpetus


AINEKOMISJONID

Algõpetus Elle Nurmsalu
Eesti keel ja kirjandus Mare Viks
Matemaatika
Võõrkeel Anne Kraubner
Sotsiaalained
Muusika Kaja Raudla

TOETAV PERSONAL

Irina Aunapuu kooliõde
Diana Tiitsmaa raamatukogu raamatukogu[ätt]tamsalukool.ee
Merike Freienthal raamatukogu
Kelly Malinin tugiisik
Marje Šarina sotsiaalpedagoog
Sirve Peitre pikapäevarühma kasvataja, väikeklass
Tiina Õunapuu pikapäevarühma kasvataja

HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

Agnes Piirits direktori abi majandusalal
Andres Malva töömees
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja
Ene Veeremaa koristaja
Iryna Spiridonova koristaja
Krista Kivirand koristaja
Anneli Vennikas garderoobihoidja
Ljudmilla Lihvar koristaja
Marju Põhjala koristaja
Pille Malva koristaja
Tiiu Landman koristaja