SÕPRUSKOOLID

images
PETÄJAVEDE YLÄASTE (Soomes)
Tamsalu Gümnaasiumi sõpruskool 1990. aastast

Pikaajaline õpilasgruppide vahetamine. Ühel aastal on Petäjävede 8-10 õpilast ja kaks õpetajat Tamsalu Gümnaasiumi ja Eestiga tutvumas ja teisel aastal Tamsalu õpilased ning õpetajad Petäjävedel.

Petäjavede Yläaste koduleht


latvia
MAZSALACA KESKKOOL (Lätis)
Tamsalu Gümnaasiumi sõpruskool 2003. aastast

Igal õppeaastal korraldatakse ühiseid ainepäevi, õpikodasid ja spordivõistlusi erinevatele kooliastmetele. Traditsiooniks on saanud Tamsalu Gümnaasiumi muusikaringide kontserdid Mazsalacas ja Mazsalaca Keskkooli tantsurühmade esinemised Tamsalus.

Mazsalaca Keskkool koduleht


kenyaflagimage1
MUNGANGA KESKKOOL (Keenias)

Munganga Keskkoolil kodulehte pole, aga neist ja1298199985586576133r0019201-hinende toetamisest võib lugeda siit

Tamsalu Gümnaasiumis toimub igal õppeaastal maailmanädal: tutvustatakse maailmamaid, korraldatakse heategevusmüük ja -kontsert. Kogutud raha annetatakse Munganga kooli õpilaste toetuseks. Toimib õpilaste kirjavahetus.

Koolide vahelist koostööd saab jälgida siit.


ANNADALE PRIMARY SCHOOL (eSwatini Kuningriigis)
Tamsalu Gümnaasiumi sõpruskool aastast 2019

Annadale Primary koduleht.