ÕPILASESINDUS

Tamsalu Gümnaasiumi õpilasesidus (edaspidi ÕE) on kooli aktiivsete õpilaste ühendus ning ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. ÕE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kehtivast õpilasesinduse põhimäärusest ja koolis kehtivatest kordadest.

ÕE-sse võivad kandideerida kõik Tamsalu Gümnaasiumi 7.-12.klasside õpilased, kus igast klassist vähemalt üks esindaja. ÕE toetab läbi oma tegevuse õppe- ja kasvatustööd ning aitab kaasa õpilaste vaba aja sisustamise võimalusele loomisele. ÕE on kooli õpilastele suunatud õpilasürituste- ja projektide eestvedaja.

Tamsalu Gümnaasiumi õpilasesiduse liikmete nimekiri ja kontaktid. (seisuga okt. 2023)