Soovime kujundada õpilaste riietumiskultuuri

Viisakas riietus jätab inimesest hea mulje, distsiplineerib, tagab hea töökeskkonna. Kool […]