ÕPPENÕUKOGU

TAMSALU GÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN 2020/2021

02.12.2020

 1. Ülevaade üldtööplaani täitmisest – direktor
 2. Kodukorra kinnitamine – direktor
 3. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused – klassijuhatajad
 4. Kokkuvõte õpilaste toetus- ja mõjutusmeetmete rakendamisest – õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog
 5. Muud olulised küsimused (Covid-19)

17.03.2021

 1. Ülevaade õppenõukogu otsuste täitmisest – direktor
 2. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused – klassijuhatajad
 3. Kokkuvõte õpilaste toetus- ja mõjutusmeetmete rakendamisest – õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog
 4. Muud olulised küsimused

09.06.2021

 1. Õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tulemused – klassijuhatajad
 2. Kokkuvõte õpiaste toetus- ja mõjutusmeetmete rakendamisest – õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog
 3. Muud päevakajalised küsimused

16.06.2021

 1. Põhikooli lõpetamine, kiitusega lõpetamine, tunnustamine ainekiituskirjadega – klassijuhatajad
 2. Gümnaasiumi lõpetamine, tunnustamine medali või ainekiituskirjadega – klassijuhatajad
 3. Klassikursuse lõpetamine täiendava õppetööga – klassijuhatajad
 4. Õppeaasta kokkuvõte – õppealajuhataja
 5. Sisehindamise analüüs – juhtkond

30.08.2021

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Täiendava õppetöö sooritamisest – klassijuhatajad
 3. Klassikursuse kordama jätmine täiendava õppetöö tulemusel – klassijuhatajad
 4. Klassikursuse lõpetamine täiendava õppetöö tulemuste alusel – klassijuhatajad
 5. Kokkuvõte üldtööplaani täitmisest – juhtkond
 6. Kooli 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine – direktor