ÜLDINFO 

PROGRAMM: Õpilaste julgustamine parandama oma STEAM-oskusi eesmärgiga lahendada reaalse maailma SDG-dega seotud väljakutseid
AKRONÜÜM: STEAMinSDGs
PROJEKTI NUMBER: 2023-1-PL01-KA220-SCH- 000156257
KESTVUS: 01/12/2023 – 30/11/2025

*Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

 

KESTVUS

 • ALGUS: 01/12/2023
 • LÕPP: 30/11/2025

PARTNERID

 • Primary School No. 2 Proszowice – Poola
 • Tamsalu Gümnaasium – Eesti
 • CEIP SAN ANTONIO – Hispaania
 • E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP – Kreeka
 • LATVIJAS UNIVERSITATE – Läti
 • Formative Footprint – Hispaania

 


 

KOKKUVÕTE:

STEAM-haridus varustab õpilasi oskuste ja teadmistega, mis on vajalikud kiiresti muutuvas maailmas edukaks toimetulekuks ja tulevases töökohas kohanemiseks. Siiski esineb märkimisväärseid erinevusi õpilaste STEAM-soorituses ning võib märgata ka soolisi erinevusi. Lisaks on laialdaselt tunnustatud hariduse tähtsust kestliku arengu eesmärkide (KAE) saavutamisel Euroopa tuleviku jaoks, et luua inimestele ja planeedile rahu ja heaolu. Siiski on puudu haridusalgatustest ja ressurssidest, mis võimaldaks koolides rakendada aastani 2030 ulatuvat tegevuskava.

Selleks loodi Erasmus+ poolt rahastatud projekt STEAMinSDGs, et pakkuda õpetajatele ressursse, mis toetaksid ja innustaksid õpilasi, eriti nõrgemaid, seoses kestliku arengu eesmärkidega ja nende seosega STEAM-valdkondadega, soodustades seeläbi nende oskusi ja huvi mõlemas valdkonnas ning julgustades neid saama aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks.

Eesmärgid:

Projekti eesmärgid on:

 • Arendada ressursse ja tööriistu, et aidata nõrgema sooritusega õpilastel paremini mõista STEAM-i tähtsust KAEde rakendamisel.
 • Kasutada tänapäeva tehnoloogiat j
  a uuenduslikke õppemeetodeid õpilaste aktiivse osalemise julgustamiseks õppeprotsessis.
 • Testida ja hinnata projekti STEAMinSDGs ressursside ja tööriistade mõju.
 • Tugevdada ELi õpetajate ja haridustöötajate kutseprofiile, pakkudes neile vabalt kättesaadavaid tööriistu ja ressursse.

Tulemused:

Eesmärkide saavutamiseks on projekt ette näinud järgmised tulemused:

 • STEAMinSDGs juhend, mis annab õpetajatele teoreetilise tausta.
 • AR(liitreaalsuse) käsiraamat, mis näitab, kuidas AR-tööriistu saab kasutada disainivahenditena STEAM-õppes loovuse ergutamiseks.
 • STEAMinSDGs käsiraamat, mis juhendab õpetajaid, kuidas kavandada tegevuskavasid.
 • STEAMinSDGs EL-i projektide näidis, avatud hoidla, mis on pühendatud kõigile EL-i rahastamisprogrammide uuenduslikele projektidele STEAM-i ja KAE-de teemadel.