TRADITSIOONILISED ÜRITUSED


„Rebaste“ nädal                                                                                     Ainenädalad
Mihklilaat                                                                                              Kooli ainevõistluste võitjate tunnustamine
Õpetajate päeva tähistamine                                                                Teatripäev
Leivanädal                                                                                             Keskkonnanädal
Hõimunädal                                                                                          Õuesõppepäev
Maailmanädal                                                                                       Klasside õppekäigud ja – ekskursioonid
Advendiküünla süütamine                                                                    Õpilastööde näitus
Kooliastmete jõulupeod ja jõulukontsert                                             Tamsalu laulu- ja tantsupäev 1969. aastast
Spordipäevad ja klassidevahelised võistlused                                      Kunstipäev
Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine                                                Parimate ainetundjate ja sportlaste vastuvõtt