TRADITSIOONILISED ÜRITUSED


„Rebaste“ nädal                                                                                     Ainenädalad
Mihklilaat                                                                                              Kooli ainevõistluste võitjate tunnustamine
Õpetajate päeva tähistamine                                                                Teatripäev
Leivanädal                                                                                             Keskkonnanädal
Hõimunädal                                                                                          Õuesõppepäev
Maailmanädal                                                                                       Klasside õppekäigud ja – ekskursioonid   
Advendiküünla süütamine                                                                    Õpilastööde näitus     
Kooliastmete jõulupeod ja jõulukontsert                                             Tamsalu laulu- ja tantsupäev 1969. aastast      
Spordipäevad ja klassidevahelised võistlused                                      Kunstipäev
Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine                                                Parimate ainetundjate ja sportlaste vastuvõtt


ÜRITUSTE PLAAN 

Kuupäev

Üritus Olümpiaad/konkurss Osalejad

Korraldajad/ vastutajad


Vaheaeg 14.06.21-31.08.21


01. september 21 Aktus      

september – juuni

Terviselabori töötoad     loodusainete õpetajad, Tapa valla koolid
01. september 21 Õppeaasta avaaktus     huvijuht, kunstiainete ainekomisjon
sept-juuni Ajutised õpilastööde näitused koolimajas     kunsti- ja käsitööõpetajad
02. september 21 Külas on eSwatini õpetaja.      
02. september 21 algklasside spordipäev, suurematel  kontrollpunktidega matk      
02. september 21 Spordipäev     klassijuhatajad ja aineõpetajad
03. september 21 pikk klassijuhataja tund. Ringide-trennide tutvustus, kui õpetajatel e-kool?     klassijuhatajad, ringijuhid
06. september 21 pildistamine      
10. september 21 Kohtumine Toomas Korgiga   10.-12. klass Maie Nõmmik
13.09.2021-17.09.2021 rebaste ristimine      
14.09.2021- 17.09.2021 4. ja 7. kl matemaatika tasemetöö      
15. september 21 lastevanemate koosolek   Õpetajad, lapsevanemad juhtkond
18. september 21 Maailmakoristuspäev      
23. september 21 Teadusõhtu   õpilased, kogukond A.Tell, T. Raudsepp, gümn õpilased
23. september 21 Teadusõhtu     klassiõpetajad, huvijuht, õpilased, õpilasesindus, majanduspersonal, AHHAA keskus,
26. september 21 Porkuni matk   õpilased, õpetajad juhtkond
26.09.2021-30.09.2021 Erasmus+ projekti unknown HERoines kohtumine Poolas   õpilased, õpetajad Anne Kraubner
28.09.2021-30.09.21 4. ja 7. kl eesti keele tasemetöö      
29. september 21 mihklilaat     7. kl, ÕE, huvijuht
1.10.21 – 15.11.21 KüberPähkel testimine 4.-9. klassile     M.Savina, V. Taraste, K. Urm, algklasside õpetajad
oktoober 21 Õiglase kaubanduse päev     klassijuhatajad
oktoober 21 Ühiskoolitus väljasõiduga   õpetajad direktor
oktoober 21 rahvusvaheline muusikapäev     muusikaõpetajad, muusikakooli õpilased ja õpetajad
oktoober 21 Lääne-Virumaa joonistusvõistlus     maakonna kunstiõpetajad
4.10.21 – 7.10.21 4. ja 7. kl loodusõpetuse tasemetöö      
05. oktoober 21 õpetajate päev   Kõik  
05. oktoober 21 Õpetajad vallavanema vastuvõtul 17.00 Tamsalus   õpetajad vald
08. oktoober 21 4. ja 7. kl võõrkeele tasemetöö      
11.10.21-15.10.21 Tervise Teadlikkuse Päev (vaimne tervis)     Sotsiaalainete komisjon
14. oktoober 21 Lepatriinu Lasteteater     klassiõpetajad
18.10.21-22.10.21 Õiglase Kaubanduse Päev     Anne Kraubner, huvijuht
20. oktoober 21 ettelugemispäev     klassijuhatajad, eesti keele ja aineõpetajad
20. oktoober 21 ettelugemise päev “Ega mets tühi ole” (loodus)     klassi- ja aineõpetajad
20. oktoober 21 Ettelugemispäev  “Ega mets tühi ole” (loodus)     klassijuhatajad
24.10.2021-30.10.2021 War in films Kreekas   õpilased, õpetajad Anne Kraubner

I Vaheaeg 25.10.21-31.10.21


november 21 kodanikupäeva esseekonkurss      
november 21 Tähemängud      
november 21 Riigikohtu kaasuskonkurss     Maie Nõmmik
november 21 mardi- ja kadripäeva tähistamine     muusikaõpetajad, klassiõpetajad, käsitöö ja tehnoloogiaõpetajad, huvijuht
11. november 21 Mardipäev     huvijuht
25. november 21 Kadripäev     huvijuht
26. november 21 Kodanikupäeva viktoriin ja esseekonkurss     Ajalooõpetajad
29. november 21 1. advent      
29.11.2021-04.12.2021 Maailmanädal   õpilased, õpetajad Õpetajad
30. november 21 maakondlik etluskonkurss “Koidulauliku valgel” (5. – 12. klass)     maakonna emakeele- ja kirjandusõpetajad
detsember 21 Jõululaat     huvijuht, 7. klassid, õpilasesindus
kuni detsember Virumaa luulevõistlus     klassiõpetajad
detsember 21 Jõulukontserdid     kunstiainete ainekomisjon, huvijuht, klassiõpetajad
detsember 21 Jõulureisid     klassijuhataja
06. detsember 21 2. advent      
13. detsember 21 3. advent      
16. detsember 21 algklasside jõulupidu      
20. detsember 21 põhikooli jõulupidu      
21. detsember 21 gümnaasiumi jõulupidu      
21. detsember 21 Jõulupidu     klassijuhatajad, huvijuht, muusikaõpetaja
22. detsember 21 kontsert      
22. detsember 21 Jõululõuna      
22. detsember 21 Jõulukontsert     muusikaõpetajad ja huvijuht

II Vaheaeg 23.12.21-9.01.22


17. jaanuar 22 emakeeleolümpiaadi “Suuline keel kõnes ja kirjas”  uurimistööde esitamise tähtaeg     aineõpetajad
17.01.22 – 21.01.22 kooli emakeele ainenädal (viktoriinid, võistlused)     huvijuht, raamatukogu
19.01.22-20.01.22 Ajaloo olümpiaad     ajalooõpetajad
31.01 – 04.02. 22 Matemaatika ainenädal     klassijuhatajad
01. veebruar 22 emakeeleolümpiaadi “Suuline keel kõnes ja kirjas”  maakonnavoor     maakonna emakeele- ja kirjandusõpetajad
veebruar 22 Vabariigi aastapäeva kontsert     kunstiainete komisjon
02. veebruar 22 Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7. – 12.klass      
14. veebruar 21 Sõbrapäev     huvijuht, õpilasesindus
17. veebruar 22 NUPUTA eelvoorud ühiste ülesannetega      
23. veebruar 21 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine     huvijuht, muusikaõpetajad, ajalooõpetajad

III Vaheaeg 28.02.22-06.03.22


märts 22 maakondlik kirjandivõistlus (6. – 9. klass)     maakonna emakeele- ja kirjandusõpetajad
08. märts 21 Naistepäev     huvijuht
11. märts 22 4.kl.- 6.kl. matemaatikaolümpiaad      
14. märts 22 emakeelepäev     aine- ja klassiõpetajad, huvijuht
14.03-18.03.22 Eesti keele ainenädal     klassijuhatajad
17. märts 22 rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU      
25. märts 21 küüditamisohvrite mälestuspäev     ajalooõpetajad, õpilasesindus
aprill 22 südamekuu     inimeseõpetuse õpetajad.
aprill 22 Loodusainete kooliolümpiaad     loodusainete õpetajad
aprill-mai Keskkonnakuu üritused     õpetajad, huvijuht, õpilasesindus, majanduspersonal, Keskkonnaamet, Puhta vee teemapark, Porkuni Paemuuseum
aprill 22 vabariiklik Liivide etluskonkurss     huvijuht
aprill 22 maakondlik emakeeleolümpiaad (5. – 6. klass)     maakonna emakeele- ja kirjandusõpetajad
11. aprill 21 Lemmikloomapäev (annetused varjupaigale)     huvijuht jt.

IV Vaheaeg (v.a. 12. klass) 25.04.22-1.05.22


mai 22 Inimeseõpetuse olümpiaad     inimeseõpetuse õpetajad
mai 22 Kaunite kunstide nädal (näitused koolimajas, välisesinejad, töötoad)     kunstiainete ainekomisjon, huvijuht, klassiõpetajad
mai 22 Tamsalu laulu- ja tantsupidu     Kunstiainete komisjon, Tamsalu Kultuurimaja?, Muusikakool?
01. mai 22 Perepäev     klassijuhatajad, huvijuht, muusikaõpetaja
01. mai 22 Kunstinäitus     klassijuhatajad
mai, juuni Ekskursioonid     klassijuhatajad
20. mai 22 matemaatika riigieksam      
juuni 22 Kooliaasta lõpuaktused     huvijuht, muusikaõpetajad, kunstiõpetaja
01. juuni 22 Spordipäev     klassijuhatad, huvijuht
06. juuni 22 põhikooli lõpueksam matemaatikas      
pidev osavõtt erinevatest ainealastest konkurssidest (esseed, kirjandid, luuletused, etlus, haikud…)     oleneb teemadest
? (olenevalt olukorrast riigis ja soovidest)

teatripäev (vabatahtlik)

    klassijuhatajad, huvijuht
  korvpalliturniir     kehalise kasvatuse õpetajad, (uurimistöö tegijad)
  filmistuudioga kohtumine (projektifilm)     1. Kraubner
  (vanapaberi kogumine, loengud, õppekäigud looduskeskustesse, teeäärte ja kooli territooriumi koristamine, mälumäng)      

V Vaheaeg 14.06.22-31.08.22