HUVITEGEVUS TAMSALUS 

Lisaks huvitegevusele Tamsalu Gümnaasiumi huviringides on õpilastel võimalik
leida täiendavalt huvipakkuvat tegevust ka:


TAMSALU SPORDIKOMPLEKSIS:
http://www.tapasport.ee/


TAMSALU KULTUURIMAJAS:
http://tapavallakultuur.ee/


TAMSALU NOORTEKESKUSES:
https://www.facebook.com/TamsaluNoortekeskus/


TAPA VALLA SPORDIKOOLIS:
http://spordikool.tapa.ee/


TAPA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLIS:
http://www.tapamuusikakool.ee/