HUVITEGEVUS TAMSALUS 

Lisaks huvitegevusele Tamsalu Gümnaasiumi huviringides on õpilastel võimalik
leida täiendavalt huvipakkuvat tegevust ka:


TAMSALU SPORDIKOMPLEKSIS:
http://www.tamsalusport.ee/


TAMSALU KULTUURIMAJAS:
http://tamsalukultuurimaja.ee/


TAMSALU NOORTEKESKUSES:
https://www.facebook.com/TamsaluNoortekeskus/