Tamsalu Gümnaasiumi lastevanemate koolivõrgu korrastamisega seotud infokoosoleku toimub 9. mail 2024 algusega kell 19.00 Tamsalu Gümnaasiumis.