• Lühendatud tunnid.
  • Toimub õpetajate koolituspäev
  • Kell 9.00 alustavad 1.-4.klassi ja Vajangu õpilased spordipäevaga.
  • Toimub 9. klasside tutipäev.