TUNNIPLAAN 2023/2024

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass
ESMASPÄEV 1 Eesti keel Ujumine Ujumine Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Ujumine Ujumine Matemaatika Matemaatika
3 Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Loodusõpetus
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5 Kunst Inglise keel Inimeseõpetus
6 Matemaatika Matemaatika
7 Loodusõpetus Loodusõpetus
TEISIPÄEV 1 Eesti keel Muusika Muusika Eesti keel Eesti keel
2 Muusika Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika
3 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus
4 Kunst Eesti keel Eesti keel Kunst  Kunst
5 Loodusõpetus Loodusõpetus Matemaatika Tööõpetus
6 Kunst Kunst Elu ja olustik Tööõpetus
7
KOLMAPÄEV 1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3 Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika Kehaline kasvatus
5 Eesti keel Ajalugu
6 Inimeseõpetus Inimeseõpetus
7
NELJAPÄEV 1 Muusika Eesti keel Eesti keel Muusika Muusika
2 Eesti keel Muusika Muusika Eesti keel Eestikeel
3 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika
4 Kunst Kunst Kunst Kunst Ajalugu
5 Inglise keel Õpiabi Inglise keel
6 Inglise keel Inglise keel
7
REEDE 1 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
2 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus
3 Kunst Kunst Kunst Kunst Kunst
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5
6
7