TUNNIPLAAN

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 6. klass
ESMASPÄEV 1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
2 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel
3 Kunst Matemaatika Kunst Loodusõpetus Loodusõpetus
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5 Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
6 Kunst Inglise keel Käsitöö/tehnoloogia
7 Käsitöö/tehnoloogia
TEISIPÄEV 1 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Muusika
2 Eesti keel Muusika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3 Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Kirjandus
4 Muusika Eesti keel Muusika Inglise keel Inglise keel
5 Kunst Eesti keel Eesti keel
6 Matemaatika Inimeseõpetus Abiõpe
7
KOLMAPÄEV 1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
2 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3 Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Ühiskonnaõpetus
5 Loodusõpetus Ajalugu
6 Matemaatika Vene keel
7 Ettevõtlus
NELJAPÄEV 1 Eesti keel Ujumine Eesti keel Muusika Loodusõpetus
2 Muusika Ujumine Muusika Inglise keel Inglise keel
3 Eesti keel Muusika Eesti keel Eesti keel Eesti keel
4 Kunst Matemaatika Kunst Matemaatika Matemaatika
5 Loodusõpetus Ajalugu
6 Kunst Vene keel
7 Vene keel
REEDE 1 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
2 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kirjandus
3 Kunst Kunst Kunst Kunst Kunst
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5 Informaatika
6
7