KOOLIELU

Õppeaastas toimuvad järgmised traditsioonilised ettevõtmised:

September: spordipäevad, “Rebaste” ristimine”

Oktoober: leivanädalõpetajate päev, hõimunädal,

November: isadepäeva tähistamine, maailmanädal

Detsember: jõululaat, jõulukontsert

Veebruar:  vastlapäev, sõbrapäev, EV aastapäeva pidulik aktus

Märts: emakeelepäev

Aprill: naljapäev,  südamenädal, pildistamine, keskkonnakuu

Mai: emadepäeva tähistamine, õuesõppepäev, kunstipäev, algklassidespordipäev, teatejooks, laulu ja täntsupäev, õpilastööde näitus