PROJEKTID

Hetkel toimuvad projektid:


YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING BY EXPERIENCE
ERASMUS+ PROJEKT 2017–2019


INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES INTO CLASSROOM
ERASMUS+ PROJEKT 2017–2019


OUR INTANGIBLE HERITAGE, A VALUE FOR THE FUTURE
ERASMUS+ PROJEKT 2018–2020


G.A. STEM – Enhancing STEM skills through arts and mini-games
ERASMUS+ PROJEKT 2018–2020


Co-create Peace and Sustainable Future
ERASMUS+ PROJEKT 2019–2020


NEW FORMS OF ACTIVISM
ERASMUS+ PROJEKT 2018-2020


AUGMENTED REALITY – A USEFUL TOOL IN TEACHING. KA1
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2020


DON’T BULLY ME, DON´T DISCRIMINATE AGAINST ME, I AM WHO I AM, INCLUDE ME!
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2021


MY FUTURE IN EUROPE
ERASMUS+ PROJEKT 2019-2021


WAR IN FILMS – DIFFERENT ATTITUDES AND PERSPECTIVES
ERASMUS+ PROJEKT 2019–2021


FROM SCHOOL TO LIFE – MY KNOWLEDGE HELPS ME IN MY DAILY LIFE
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


LEARN FOR LIFE – DARE FOR MORE
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


Unknown HERoines
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


“Turvaline kool kõigile – õpetajad ümber kujundamas ühiskonda (SAFER)”

Erasmus + projekt 2018−2021

Projekti üldeesmärk on tutvustada uuenduslikke, kaasavaid loomingulisi meetodeid, tegelemaks konstruktiivselt selliste probleemidega nagu vihakõne, diskrimineerimine ja rassism, ning seda, kuidas õpetajad saavad luua turvalise  ruumi sotsiaalseks  muutumiseks põhi- ja keskkoolis. Parendades  õpetajate  oskusi ja suutlikkust ära tunda vihakõnet ja diskrimineerivat käitumist, hakkama saada ja tegelda pingetega ning muuta õpilaste vihkavat keelekasutust  ja käitumist, püütakse parandada osalevates maades hariduse kvaliteeti ja võimaldada õpetajatel näidata, et sotsiaalne kaasamine, turvaline ümbrus ja kõikide noorte sisukas osalemine on tegelikult kaasaja keerukas  ja vastuolulises ühiskonnas võimalik.

Osalejad:

RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF           Soome

Drustvo Parada ponosa                                                                                                                    Sloveenia

Tamsalu Gümnaasium                                                                                                                      Eesti

NK (Noored Kooli)                                                                                                                             Eesti

MTÜ MONDO                                                                                                                                     Eesti

Kokkola Haridusosakond                                                                                                                 Soome

 


Projekt “Terviselabor – muutunud õpikäsitus ja digipööre tervise teenistuses”

Tamsalu Gümnaasiumi eestvedamisel käivitatakse Tapa vallas Terviselabor, kus kõikide piirkonna koolide ühiskasutuses on nii statsionaarne kui ka mobiilne labor füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tegurite uurimiseks, mis mõjutavad inimest ja tema tervist. Kasutades kaasaegseid digivahendeid ja lõimides omavahel loodusaineid matemaatika, kodunduse, muusika, kehalise kasvatuse ja inimeseõpetusega uuritakse liikumist, toitumist, keskkonda ja kodukeemia mõju tervisele ning õpilased on järjest terviseteadlikumad.

 

 

 

 


LTT ja Tamsalu valla noored

2017-2020

Projekti “LTT ja Tamsalu valla noored” üldeesmärk on loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine Tamsalu valla noorte seas, mille tulemusel on tõusnud teadlikkus LTT valdkonnast ning kasvanud huvi insenerikarjääri vastu. Lähemalt projektist saad lugeda siit.

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond SA Archimedese koordineerimisel.


Õiglane kaubandus

Tamsalu Gümnaasiumis toimub igal õppeaastal maailmanädal: tutvustatakse maailmamaid, korraldatakse heategevusmüük ja -kontsert. Kogutud raha annetatakse Munganga kooli õpilaste toetuseks. Toimib õpilaste kirjavahetus. 2017. aasta kevadel alustati teadmiste täiendamist õiglase kaubanduse teemadel. Mida täpsemalt on tehtud, mis on tegemisel ja vajab veel tegemist, saab lugeda siit.