PROJEKTID

Hetkel toimuvad projektid:


STEAMinSDGs
ERASMUS+ PROJEKT 2023-2025

 

Toimunud projektid:


FROM SCHOOL TO LIFE – MY KNOWLEDGE HELPS ME IN MY DAILY LIFE
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


LEARN FOR LIFE – DARE FOR MORE
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


Unknown HERoines
ERASMUS+ PROJEKT 2020-2022


Noorte digipädevused – Youth Skills ehk ySkills
2020-2023


“Turvaline kool kõigile – õpetajad ümber kujundamas ühiskonda (SAFER)”

Erasmus + projekt 2018−2021

Projekti üldeesmärk on tutvustada uuenduslikke, kaasavaid loomingulisi meetodeid, tegelemaks konstruktiivselt selliste probleemidega nagu vihakõne, diskrimineerimine ja rassism, ning seda, kuidas õpetajad saavad luua turvalise  ruumi sotsiaalseks  muutumiseks põhi- ja keskkoolis. Parendades  õpetajate  oskusi ja suutlikkust ära tunda vihakõnet ja diskrimineerivat käitumist, hakkama saada ja tegelda pingetega ning muuta õpilaste vihkavat keelekasutust ja käitumist, püütakse parandada osalevates maades hariduse kvaliteeti ja võimaldada õpetajatel näidata, et sotsiaalne kaasamine, turvaline ümbrus ja kõikide noorte sisukas osalemine on tegelikult kaasaja keerukas ja vastuolulises ühiskonnas võimalik.

Osalejad:

RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF           Soome

Drustvo Parada ponosa                                                                                                                    Sloveenia

Tamsalu Gümnaasium                                                                                                                      Eesti

NK (Noored Kooli)                                                                                                                             Eesti

MTÜ MONDO                                                                                                                                     Eesti

Kokkola Haridusosakond                                                                                                                 Soome

 


Projekt “Terviselabor – muutunud õpikäsitus ja digipööre tervise teenistuses”

Tamsalu Gümnaasiumi eestvedamisel käivitatakse Tapa vallas Terviselabor, kus kõikide piirkonna koolide ühiskasutuses on nii statsionaarne kui ka mobiilne labor füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tegurite uurimiseks, mis mõjutavad inimest ja tema tervist. Kasutades kaasaegseid digivahendeid ja lõimides omavahel loodusaineid matemaatika, kodunduse, muusika, kehalise kasvatuse ja inimeseõpetusega uuritakse liikumist, toitumist, keskkonda ja kodukeemia mõju tervisele ning õpilased on järjest terviseteadlikumad.

 

 

 

 


Õiglane kaubandus

Tamsalu Gümnaasiumis toimub igal õppeaastal maailmanädal: tutvustatakse maailmamaid, korraldatakse heategevusmüük ja -kontsert. Kogutud raha annetatakse Munganga kooli õpilaste toetuseks. Toimib õpilaste kirjavahetus. 2017. aasta kevadel alustati teadmiste täiendamist õiglase kaubanduse teemadel. Mida täpsemalt on tehtud, mis on tegemisel ja vajab veel tegemist, saab lugeda siit.