KASULIKKE LINKE VANEMATELE

Siia on koondatud valikuliselt lingid infole, mis nõustavad lapsevanemat nii
laste toetamisel kui ka pereprobleemidele toe ja abi leidmisel.


Haridus- ja Teadusministeerium
Seadusandlus, info koolivaheaegade ja eksamite kohta jne.
www.hm.ee

0_haridusmin_vapp_eng_78px_0

Riigiportaal Eesti.ee
Haridusteemad riigiportaalis.

www.eesti.ee


logo

Tarkvanem.ee
Videod erinevate situatsioonide lahendamiseks ja ennetamiseks.

www.tarkvanem.ee


tarkvanem_logo

Nupsu.ee
Vanemahariduslik pereportaal.

www.perekool.nupsu.ee


nupsu-logo

Perekeskus Sina ja Mina
Koolitused lapsevanematele (Gordoni perekool), nõustamiskeskkond internetis, kus vastavad spetsialistid.

www.sinamina.ee


sinamina_logo

Peaasi.ee
Pakub vaimse tervise alast infot ja e-nõustamist.
E-nõustamine toimub e-mailide vahendusel, kirjadele vastavad kogemustega psühholoogid.
Vastatakse 2 päeva jooksul ning kirjade saatja ja sisu hoitakse konfidentsiaalsena.
www.peaasi.ee


peaasilogo

Eesti Lastefond
Kolm peamist teemat : ATH laste vanemate ja teiste täiskasvanute toetamine, lahutusega toimetuleku toetamine ja stipendiumi pakkumine asenduskodust pärit tudengitele. Kõigis oma tegevustes lähtutakse laste heaolust ja soovist tagada neile arengut hõlbustav keskkond.
Eesti Lastefondi koolitused ja tugirühmad hüperaktiivsete laste vanematele: www.ath.ee
Organisatsioon, mis on südamega asja juures
www.elf.ee


elf-sinine-pais-2-1

Lastekaitse Liit
Info erinevate koolituste kohta lapsevanematele, nõuandeid vägivalla ja kiusamisega tegelemiseks, heade lasteraamatute soovitused.
www.lastekaitseliit.ee


logo-1

Laste ja Noorte Kriisiprogramm 
Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid.
Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.
www.lastekriis.ee


images-2

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus  
Hasartmängusõltlaste ja nende lähedaste nõustamine. Arvutisõltlaste nõustamine.
www.15410.ee

liin15410

Narko.ee
Informatsioon uimastite kohta, seadusandlus, abistamisvõimalused.

www.narko.ee

logo-2

Targalt internetis.ee
Interneti kasutamine ning ohutus.

www.targaltinternetis.ee
www.laste.arvutikaitse.ee
Uuring laste internetikasutamisest ning
ohtudest Euroopas

www.eukidsonline.ut.ee

targalt-internetis-logo

Kuriteoennetus
Justiitsministeeriumi poolt kuritegude ennetamise eesmärgil loodud lehekülg. Kuidas kaitsta last ja märgata probleeme näiteks perevägivalla, inimkaubanduse, koolivägivalla ja uimastite tarvitamise puhul.
www.kuriteoennetus.ee

download

Ambromed Kliinik 
Tegevuse põhieesmärk on psüühikahäirete, sealhulgas söömis-ja ärevushäirete, ennetus, ravi ja rehabilitatsioon spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud keskuses.
www.ambromed.ee

ambromed-logo

Alkoinfo.ee
Infokeskkond noorele, lapsevanemale ja spetsialistile.
www.alkoinfo.ee

alkoinfo

Terviseinfo.ee
Keskkond mitmekülgse tervist puudutava info saamiseks alko- narko-, hiv ja teistes valdkondades.
www.terviseinfo.ee

terviseinfo

Lahendus.net
Lahendus.neti kodulehelt leiab mitmesugust psühholoogia-alast infot ja kontakte, registreerunud kasutajatel on võimalik kirjutada Lahendus.neti nõustajatele. Nõustajaga kirjutades võib jääda anonüümseks ja see ei maksa midagi.
www.lahendus.net

lahendus-net_

Eesti Lepitajate Ühing
Tähelepanu keskmes on perelepituse valdkond.
www.lepitus.ee

lepitajateuhing

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus
Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse spetsialistid tegelevad hasartmängusõltuvuse, arvuti- ja internetisõltuvuse hindamise, nõustamise ja psühhoteraapiaga.
www.15410.ee


Ohutusraamat koolilapse vanemale
See ohutusraamat on mõeldud kõigile, kel on õnn seista väikese inimese kõrval, kes on alustanud kooliteed.
Sel päeval muutub pea kõik – elukorraldus, vajadused, huvid ning harjumused. Raamat sisaldab praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid lapsevanematele oma lapse turvalisuse tagamisel.
www.politsei.ee/


Eesti Pereteraapia Ühing
Tähelepanu keskmes on perelepituse valdkond.
Leia sobiv terapeut.
www.pereterapeudid.ee


SA Väärtustades Elu
Sihtasutuse eesmärgiks on rasedatele naistele ja nende lähedastele asjakohase nõustamise kättesaadavuse võimaldamine, tegemaks informeeritud otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes.
www.save.ee