Tamsalu Gümnaasiumi kooli arengukava on avalikustatud tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kuni 11. jaanuarini 2024.

Ettepanekuid saab esitada kooli e-kirja teel aadressile info@tamsalukool.ee või kirjalikult kooli kantseleisse.

Arengukavaga saab tutvuda aadressil: https://tamsalukool.ee/wp-content/uploads/2023/12/TMG_arengukava2023_27.pdf