Tamsalu Gümnaasium osaleb järgmisel kahel õppeaastal  Erasmus+ projektis Our Intangible Heritage, a Value for the Future. Projekti koordinaatoriks on IES DE POBRA DO CARAMIÑAL. Lisaks meile on partnerriikideks veel Portugal, Kreeka ja Türgi. Viie põhitegevuse ja nelja õppimis- ning õpetamistegevuse abil käsitleb projekt üliolulisi õppimise aspekte, õpilaste arendamist ning nende ettevalmistamist muutuvas ühiskonnas täiskasvanud ja teadlikuks kodanikuks saamisel:

– iseseisva õppija kujundamine elukestvaks õppimiseks ning suhtlusoskuse arendamine;

– põlvkondadevahelise suhtluse edendamine, tundekastvatuse, väärtushinnangute ja suhtumise parendamine;

– sotsiaalse integratsiooni tõhustamine;

– istuva elustiiliga võitlemine;

– sidemete loomine osalevate õpilaste vahel.

11.−17. novembrini toimus Pobra do Caramiñalis esimene rahvusvaheline projektikohtumine, mille käigus tutvustati koole ja oma kodukohta, arutati ning planeeriti kahe aasta jooksul tehtavat. Partnerkool tutvustas oma kogemust projektõppe vallas.

Lisaks töisetele päevadele projektitegevuste ja õppimis- ning õpetamistegevuste läbiviimise planeerimisel tutvuti ka  vaatamisväärsustega: külastati Finisterrae’t, Santiago de Compostela vanalinna ning katedraali, mis kuulub UNESCO maailmapärandisse aastast 1985, MUPEGA pedagoogikamuuseumi ja Boiro linna.

Kohtumisest osavõtjad said osa koolis toimunud vanemate ja õpilaste ühisest mängude ja lauludega sisustatud õhtupoolikust. Et olla valmis õpetamis- ja õppimistegevusteks aprillikuises Kreekas, seisavad ees järgmised tegevused:

– vanavanemate juttude ja mälestuste kirjapanek;

– rahvamängude  uurimine, õppimine ja õpetamine;

– kodukoha mütoloogiliste paikade tundmaõppimine.