OUR INTANGIBLE HERITAGE, A VALUE FOR THE FUTURE (vanusegrupp: 12−17)

2018 on Euroopa kultuuripärandi aasta.

Projekti eesmärk on läheneda Euroopa kultuuripärandi aastale kooli vaatevinklist.

Mida saavad koolid sellel teemal teha ja kuidas saab antud teemaga tegelemine koolile kasuks olla. Tähelepanu keskmes on vaimne pärand, mis annab suure kultuurilise rikkuse.
Projekt keskendub mitmele olulisele probleemile:
– perede suur killustatus, mistõttu on vähem aega ja ruumi suhtluseks ja see mõjutab omakorda laste haridust;
– teismelistel on vähe ühiseid mängulisi tegevusi: see toob kaasa vähema omavahelise suhtluse ja grupisideme kadumise, mistõttu kaovad emotsionaalne ja sotsiaalne terviklikkus ning soodustatakse istuvat eluviisi;
– teadmatus kultuuripärandist ei võimalda selle hindamist.

Viie põhitegevuse ja nelja õppimis- ning õpetamistegevuse abil käsitleb projekt üliolulisi õppimise aspekte, õpilaste arendamist ning nende ettevalmistamist täiskasvanud ja teadlikuks kodanikuks saamisel muutuvas ühiskonnas:
– iseseisva õppija kujundamine elukestvaks õppimiseks ning suhtlusoskuse arendamine;
– põlvkondadevahelise suhtluse edendamine, tundekastvatuse, väärtushinnangute ja suhtumise parendamine;
– sotsiaalse integratsiooni tõhustamine;
– istuva elustiiliga võitlemine;
– sidemete loomine osalevate õpilaste vahel.

Projekt puudutab ka olulisi eesmärke kooli ja haridusalase kogukonna jaoks:
– tuua kooli uusi arengusuundi;
– parendada ja kaasajastada õppemeetodeid;
– kaasata kogu õpetajaskond Erasmus+ projekti;
– parandada koostööd kooli personali ja kultuurilise keskkonna vahel;
– vahetada häid kogemusi projektõppe vallas;
– suurendada kultuurialaseid tegevusi seotuna vaimse pärandiga;
– säilitada vaimset pärandit seda paremini tundes ja sellega seotud salvestisi levitades;
– hinnata kultuuripärandit kui teadmiste, inspiratsiooni, arengu ja hetke rikkuse allikat;
– edendada Euroopa vaimsust.

TEGEVUSED:
Algupärane/pärimuslik mäng
Õpilased uurivad perede abiga ja õpivad selgeks algupärase/pärimusliku mängu. Mängu kirjeldus ja reeglid pannakse kirja ning jagatakse omavahel.

Rahvapärimus ja traditsioonide suuline edasiandmine
Teemat käsitletakse tavatundides, kuulatakse vanu lugusid vanavanematelt. Lood salvestatakse, pannakse kirja ja lisatakse illustratsioonid.

Mütoloogilised paigad
Luuakse kohalik Google’i kaart, millel on märgitud mütoloogiaga seotud paigad, nimed ja pildid ning ülevaade kohaga seotud ajaloost.

Projekti partnerid:
1. Hispaania (Pobra do Caramiñal): Ies De Pobra Do Caramiñal, projekti koordinaatorkool
2. Kreeka (Karditsa): 1o EPAL KARDITSAS
3. Türgi (Konya): MEHMET MUNEVVER KURBAN ANADULU LISESI
4. Eesti (Tamsalu): Tamsalu Gümnaasium
5. Portugal (MADALENA DO PICO): Associação para o Desenvolvimento Local da Ilha
do Pico


PROJEKTI KODULEHEKÜLG

http://ourinhe.erasmuspr.eu/

PROJEKTI FACEBOOK
https://www.facebook.com/ourinhe.erasmus


Rahvusvaheline projektikohtumine Hispaanias Pobra do Caramiñalis

11.−17. novembrini toimus Pobra do Caramiñalis esimene rahvusvaheline projektikohtumine, mille käigus tutvustati koole ja oma kodukohta, arutati ning planeeriti kahe aasta jooksul tehtavat. Partnerkool tutvustas oma kogemust projektõppe vallas.

Lisaks töisetele päevadele projektitegevuste ja õppimis- ning õpetamistegevuste läbiviimise planeerimisel tutvuti ka  vaatamisväärsustega: külastati Finisterrae’t, Santiago de Compostela vanalinna ning katedraali, mis kuulub UNESCO maailmapärandisse aastast 1985, MUPEGA pedagoogikamuuseumi ja Boiro linna.

Kohtumisest osavõtjad said osa koolis toimunud vanemate ja õpilaste ühisest mängude ja lauludega sisustatud õhtupoolikust. Et olla valmis õpetamis- ja õppimistegevusteks aprillikuises Kreekas, seisavad ees järgmised tegevused:

– vanavanemate juttude ja mälestuste kirjapanek;

– rahvamängude  uurimine, õppimine ja õpetamine;

– kodukoha mütoloogiliste paikade tundmaõppimine.