ERASMUS+ PROJEKT 2017–2019

YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING BY EXPERIENCE (vanusegrupp 15–19)

Projekti prioriteet on anda õpilastele  võimalus arendada oma oskusi ja pädevust sellistes valdkondades nagu majandus ja sotsiaalne ettevõtlus, IKT, kultuuridevaheline suhtlus ja keeleõpe.

Projekti põhimõte on  praktiline ja vastastikune õppimine.

Teemavaldkonnad on seotud majandusõppe, infotehnoloogia, kultuuride- ja põlvkondadevahelise kogemuste vahetamise ning elukestva õppega.

Projekti eesmärk on anda mitmekesiseid teadmisi, alustamaks ettevõtlusega oma kodukohas, ja motiveerida ning inspireerida õpilasi nägema, mida on võimalik teha kohalikul tasandil.  Lisaks sellele motiveeritakse tulevikuks vajalike digioskuste ja hariduse omandamist.  Samuti näidatakse, et kolimine suurlinna või emigreerumine välismaale pole lahendus.  Oluline on ka õppida ning jagada kogemusi oma kaaslastega  teistest Euroopa riikidest ja näha, kuidas nemad sarnaste olukordadega  toime tulevad. Selline suhtlus viib uute rahvusvaheliste kontaktideni, mis tuleb kasuks tuleviku ettevõtluses. Õpilased saavad võimaluse koguda ideid, mida on sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas võimalik rakendada oma kogukonnas ning mis annavad mõtlemisainet selleks, et näha ja hinnata seda, mis on head nende enda kodukohas. Kõrvale ei jää ka sellised teemad nagu kultuuriline mitmekesisus, sallivus, stereotüübid ja eelarvamused, integratsioon ning sotsiaalne kaasamine.

Projektis osalejad

  1. Läti: Mazsalacas Vidusskola http://mazsalacasvsk.lv/index.php/lv-lv/
  2. Portugal: Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira http://escolasmoimenta.pt/
  3. Belgia: Sint-Romboutscollege http://www.srco.be/
  4. Eesti: Tamsalu Gümnaasium https://tamsalukool.ee/
  5. Kreeka: 4o GENIKO LYKEIO VOLOU http://www.4lykeiovolou.edu.gr/

Koolide tutvustus: videod

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/d9Ov3NzQ_MQ” title=”Belgia”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/ne3rxamB7q4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Eesti

Rahvusvaheline projektikohtumine Portugalis Moimenta da Beiras

Tamsalu Gümnaasium osaleb järgmisel kahel õppeaastal  järgmistes Erasmus+ projektides: Young Entrepreneurs – Learning by Experience ja Integrating New Technologies into Classroom. Esimese projekti koordinaatoriks on meie tuttav Mazsalaca kool Lätis. Lisaks meile on partnerriikideks veel Portugal, Kreeka ja Belgia. Projekti prioriteet on anda õpilastele  võimalus arendada oma oskusi ja pädevust sellistes valdkondades nagu majandus ja sotsiaalne ettevõtlus, IKT, kultuuridevaheline suhtlus ja keeleõpe. Projekti põhimõte on  praktiline ja vastastikune õppimine. Teemavaldkonnad on seotud majandusõppe, infotehnoloogia, kultuuride- ja põlvkondadevahelise kogemuste vahetamise ning elukestva õppega. Projekti eesmärk on anda mitmekesiseid teadmisi, alustamaks ettevõtlusega oma kodukohas, ja motiveerida ning inspireerida õpilasi nägema, mida on võimalik teha kohalikul tasandil.

23.–27. oktoobrini toimus Portugalis Erasmus+ projekti Young Entrepreneurs – Learning by Experience esimene kohtumine, mille käigus seati paika kohtumiste ajad, planeeriti ja kavandati konkteetsed tegevused õppimistegevuste ajal ja neile eelnevalt, arutati  tegevuste hindamise aluseks võetavate  vormide põhimõtet ning tutvuti kooli, Moimenta da Beira, Porto ja Regua ning Douro piirkonnaga, mis kuulub UNESCO kultuuripärandisse alates aastast 2001. Kohtumisel tutvuti üksteisega lähemalt ning kõik paartnerid on valmis huvitavaks ja väljakutseid pakkuvaks kaheaastaseks koostööperioodiks.

Teises projektis osalevad koordinaatorina Saksamaa – Goethe-Gymnasium an der Bergstraße Bensheimis ning lisaks meie koolile partnerid Kreekast, Itaaliast ja Türgist. Teemavaldkonnad on seotud IKT, inglise keele, matemaatika, kirjanduse, religiooni ning ühiskonnaõpetusega. IKT kasutamine on nii eelduseks kui ka sisuks, et õpilased saaksid tulla kokku ja teha koostööd, sest arvuti näib olevat  ühine suhtluskeel päritolust sõltumata. Projekti eesmärk on kaasata õpilasi õppetegvusse, arenda nende matemaatilisi oskusi, digipädevust, kriitilist ja loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi.

Selle projekti esimene rahvusvaheline kohtumine toimub 27. novembrist kuni 1. detsembrini Saksamaal Bensheimis.

Pilte kohtumisest:[vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”17716,17715,17714,17713,17712,17711,17710,17709,17708,17706,17705,17707″ img_size=”medium”][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]


Rahvusvaheline õppimis- ja õpetamistegevus Kreekas

20.27. veebruaril 2018 viibisid Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Kreekas esimesel rahvusvahelisel õppimis- ja õpetamistegevusel, mille teema oli kultuuridevaheline suhtlemine, integratsioon, eelarvamuste ja stereotüüpide ületamine. Tegevuste keskmeks oli sotsiaalne kaasamine.

Volosisse jõuti teisipäeva õhtul ja töönädal algas kolmapäevast. Kooli saabudes tervitas projektikohtumisest osavõtjaid direktor ja seejärel saadi üksteisega tuttavaks. Päeva tegevuseks oli kooli keemialaboris seebi valmistamise õppimine. Meie hulgast lõi töös kaasa Tony.

Neljapäeval tutvuti Makrinitsas asuva keskkonnahariduskeskusega, kus osaleti keskkonnaalasel seminaril. Kuna teemaks oli sotsiaalne kaasamine, külastati mittetulundusühingut ARSIS. Antud ühing tegeleb riiki saabunud alaealiste pagulaste, tänavalaste ning alaealiste õigusrikkujatega. Oli võimalus vestelda Afganistani ja Pakistani poistega ning kuulda nende tulevikuplaanidest.

Reedene päev algas külaskäiguga raekotta, kus täienesid teadmised Volosi ajaloost, alates argonautidest ja lõpetades tänapäevaga. Seejärel suunduti Volosi arheoloogiamuuseumi, kus muutusid reaalsuseks mitmed ajalooõpiku illustratsioonid või filmides nähtud ülikute ehted. Päeva lõpetas seminar karastusjookide tehases Epsa, kus saadi teavet nii ajaloo, tehnoloogia kui ka marketingi ja reklaaminduse vallast. Õhtul tutvuti ettevõtluse alal omalaadse kohvikuga, mis annab tööd puuetega inimestele ning on linnas muutunud populaarseks kohaks. Plaanis on veel ühe samalaadse kohviku avamine.

Laupäeval viis tee vaatama Meteora kaljumoodustist ja seal asuvaid kloostreid. Vaatamata vihmasele ilmale, avanes pilgule muinasjutuline vaatepilt. Antud ala kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Lisaks sellele käidi Meteora Digimuuseumis, kus oli võimalik vaadata 3D formaadis läbilõiget Meteoraga seotud mütoloogiast, kloostritest ja kultuurist ning ajaloost. Loodusloo ja seente muuseumis saadi ülevaade Kreeka loomadest-lindudest ja seentest. Seeni oli isegi võimalus maitsta ja erinevaid seentest valmistatud tooteid kaasa osta.

Pühapäeva veetsid õpilased peredega, kuid õpetajad tutvusid Pelioni mäe (müütide järgi on see kentauride asupaik) ümbruses olevate maaliliste külade ja loodusega. Õhtupoolikul toimus grupitöö, kus rahvusvahelistes gruppides arutati läbi iga riigi teemaga seonduv lähtuvalt nädala tööst, tehti kokkuvõte õpitust ning seati eesmärgid ja tegevused järgnevaks perioodiks. Lõpetamisel tantsiti nii sirtakit kui kaerajaani.

Esmaspäev pani projektinädalale punkti ja see möödus Ateenas. Akropol jättis unustamatu mulje ning tuledes õhtune vaade linnale tekitas soovi ühel päeval tagasi pöörduda. Hüvastijätt Akropolis tõi pisaragi silma, aga uued kohtumised ootavad ees.

Projektikohtumisest osavõtjate arvamus:

Analiis Veeremaa:

Vaatamata pikale reisile sihtkohta, sujus reis plaanipäraselt. Oli põnev näha Kreekat, tema kultuuri ja omapärasid ning imeilusaid vaatamisväärsusi, mida seni vaid ajalooõpikutest oli silmata saanud. Rahvuslik toit oli väga maitsev ning sobis minu maitsemeeltele, kuid kahjuks jäid nii mõnedki põnevad road proovimata. Mind vastu võtnud pere oli väga hoolitsev ning paremat ei oleks osanud soovidagi. Seda enam, et pere lemmikud olid Kalevi Mesikäpa kommid, võitis see tore pere minu südame.

Tuule Laansoo:

Kreeka projektireis oli üks elamus – eriti just sealsetele inimeste ja kultuuri poolest. Tänu sellele, et elasin nädal aega kohaliku perekonna kodus ja nägin pealt nende tegemisi-toimetusi, sain parema arusaama sellest, mida kujutab endast kreeka igapäevaelu. Mainimata ei saa ka jätta väljasõite, millest meeldejäävamad olid kindlasti Ateena Akropol ja Pelioni mägi. Olles veetnud seitse päeva Kreekas, võin öelda, et tulin tagasi avarama maailmapildi ja suure hulga uute rahvusvaheliste tutvustega.

Marta Kolde:

Projektireis andis meile kõigile imelise võimaluse tutvuda uue kultuuriruumi, inimeste ning eluoluga. Kreeka oli ülimalt kaunis ning huvitav sihtkoht ja seda ka inimeste tõttu, kuna kohalikud olid seal väga külalislahked ning positiivsed. Projekti teemast, ettevõtlusest, sain teada, kuidas sellega tegeletakse teistes riikides, ning lisaks oli väga hea võimalus arendada inglise keele oskust ja teha koostööd paljude uute ning teisest kultuurist pärit inimestega.

Tony-Brei Vilbiks:

Tänu projektile sain palju teada Kreeka kultuuri ja eluolu kohta. Sain kogeda, kuidas on elada kreeka peres ja sain käia Kreeka koolis, kus nägin erinevust Eesti ja Kreeka koolide vahel. Mulle meeldis, et sain tänu Erasmus+ projektile tutvuda uute inimestega, arendada oma inglise keele oskust ning sain teha koostööd teiste riikide õpilastega. See arendas koostööoskust. Samuti nägin Kreeka imelist loodust ja sain külastada mitmeid muuseume ja vaatamisväärsusi ning avardada oma silmaringi ja maailmapilti.

Piltide autor: Tuule Laansoo


Rahvusvaheline projektikohtumine Lätis

4.–10. maini viibisid Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Keimo Kleitz, Rene Põldmaa ja Kenten Kivioja Lätis, kus toimus rahvusvahelise Erasmus+ projekti Young Entrepreneurs – Learning by Experience teine kohtumine, millest võtsid osa Belgia, Kreeka, Eesti, Läti ja Portugali noored.

Et projekti eesmärgiks on anda mitmekesiseid teadmisi, alustamaks ettevõtlusega oma kodukohas, ning näidata, mida on võimalik teha kohalikul tasandil, külastati seitsme päeva jooksul Lätis tegutsevaid erinevaid ettevõtteid. Käidi marjakasvatuses ja tärklisetehases, tutvuti viljakasvatajate, kangakudujate ja puuseppadega. Lisaks sellele osaleti küünla- ja seebivalmistamise töötubades, mida viisid läbi Tamsalu sõpruskooli Mazsalaca õpilasfirma loonud õpilased. Siguldas valmistati ehteid ja suveniire ning külastati kohalikke vaatamisväärsusi.

Õpilased ööbisid ühes teiste välisõpilastega Läti peredes, mis projektis osalenud õpilase Kenten Kivioja sõnul oli positiivne kogemus, sest n-ö kasupere oli väga sõbralik ja vastutulelik ja noormees tundis end võõraste juures väga mugavalt.

Projekt põhineb praktilisel ja vastastikusel õppimisel. Nii oli ühistöösid ette valmistades võimalik õpilastel vahetada enda kogemusi, arendada inglise keele oskust, meeskonnatööoskust ning saada uusi teadmisi teiste riikide kohta, arvas Tamsalu Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Rene Põldmaa.

Projektikohtumise käigus anti ülevaade, mida on õpilased projekti raames seni teinud ning millised on edasised plaanid. Õpilased alustavad järgmisel õppeaastal õpilasfirmaga, mille toodete valmistamiseks ning teadmiste ja oskuste arendamiseks tehakse koostööd Porkuni kooli, Oruveski talu ja Vao varjupaigataotlejate majutuskeskusega. Ühe projektitegevuse tulemusena on võimalik Tamsalu Gümnaasiumi kodulehekülge lugeda inglise keeles.

Projekti järgmine kohtumine toimub uuel õppeaastal Portugalis.[/vc_column_text][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”20367,20368,20369,20370,20371,20372,20373,20374,20375,20376,20377,20378,20379,20380,20381″ title=”Pilte kohtumisest”][/vc_column][/vc_row]


RAHVUSVAHELINE PROJEKTIKOHTUMINE TAMSALUS 29.06−4.07. 2018

Tamsalu Gümnaasium  võttis vastu Erasmus+ projekti Young Entrepreneurs – Learning by Experience rahvusvahelisest projektikohtumisest osavõtjad.

Kohtumisesl osalevad õpetajad Kreekast, Portugalist, Belgiast ja Lätist saabusid 29. juunil ja koju sõideti 4. juulil.

Kohtumise käigus tutvuti kooliga, Tamsalu ja selle ümbrusega – külastati Porkuni Paemuuseumi, Puhta Vee Teemaparki ja Võhmuta mõisa.

Pühapäeval vaadati ringi Rakvere linnuses ning esmaspäeval viis tee Käsmu, Palmsesse, Sagadisse ja Vihulasse. Saadi teadmisi Eesti ajaloost, kultuurist, loodusest ning looduskooli tegemistest.

Neli päeva möödusid töiselt: tehti kokkuvõte projekti esimesest aastast ja selle jooksul toimunud õppimis- ja õpetamistegevustest. Analüüsiti tagasiside käigus tegevustele antud hinnanguid, seati plaanid järgmiseks aastaks ning Moimenta da Beiras toimuvaks järjekordseks õppimis- ja õpetamistegevuseks.


Rahvusvaheline projektikohtumine Portugalis

1.-9. oktoobrini avanes viiel 12. klassi õpilasel võimalus võtta osa Erasmus+ projekti „YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING BY EXPERIENCE“ kohtumisest Portugalis. Projektikohtumise koordinaatorkooliks oli Escola Básica e Secundária väikses Moimenta da Beiras.

Esimesel päeval, kui õpilased olid kooli ja üksteisega tutvunud, alustati kohe tööga. Projektikohtumise keskseks teemaks oli sel korral sotsiaalne kaasamine. Nii kuulati üle partnerriikide Belgia, Läti, Portugali ja Kreeka õpilaste ettekanded. Meie õpilased tutvustasid Tamsalu Gümnaasiumi ingliskeelset kodulehekülge ja andsid ülevaate uutest alustavatest õpilasfirmadest, mis teevad oma toodete valmistamiseks ning teadmiste ja oskuste arendamiseks koostööd Porkuni Kooli ja ettevõtja Reena Curpheyga.

Sarnaselt Lätis toimunud projektikohtumisele oli ka sel korral õpilastel võimalus tutvuda kohalike ettevõtetega. Külastati graniidi- ja veinitehast ning kohalikku õunte töötlemiskeskust. Programm oli küllaltki tihe – lähiümbruse vaatamisväärsused ja atraktsioonid pakkusid põnevust mitmeteks järgnevateks päevadeks.

Eliis-Meredy Klemmer: „Kõige eredamalt jäid kindlasti meelde viinamarjaistandused ja imeilusad vaated. Kirsiks tordil oli veel sealne soojus. Soojus nii ilmade puhul kui ka kogu soojus, mida sealsed inimesed kiirgasid. Viinamarjaistanduste kõrvalt jäi mulle veel eredamalt meelde seikluspark. Seal õnnestus meil läbida kolm rada, millest sai korraliku adrenaliinilaksu.“

Just kohalik loodus, maastik ja muidugi viinamarjaistandused olid need, mis õpilastel silmad särama panid. Anella Veebeli jaoks oli kogu Portugal ja selle loodus lihtsalt vaimustav: “Minu lemmikuks kujunesid kõik viinamarjaistandused, mida külastasime. Esimene neist, mille nimeks Quinta da Pacheca, lummas mind niivõrd palju, et sooviksin seal tulevikus lausa abielluda! Teine viinamarjaistandus asus meie kodulinnale lähemal ning seal saime ise viinamarju korjata, mis oli vahva. Lisaks pidasime me seal traditsioonilise Portugali pikniku. Kogu istanduste piirkonna nimeks on Douro Valley ning vaated, mis seal avanesid, olid lihtsalt imelised!“

Lisaks seikluspargis, viinamarjaistanduses ja mitmetes kohalikku eluolu ja kultuuri paremini tundma õpetavates muuseumides käimisele õnnestus projektis osalejatel nautida vaadet ka  Portugali sisemaa kõrgeimas punktis, Serra de Estrela mäe tipus. Vaade Nazarés Atlandi ookeanile, kus portugallane surfas kõrgeimal lainel, oli samamoodi hingemattev.

Üheks eriliseks kogemuseks õpilastele oli ka n-ö kasuperes ööbimine. “ Esmalt kartsin hostpere juures ööbimist, sest kõik olid võõrad, aga ma olen nii õnnelik, et just sellesse peresse sattusin. Mul on nüüd teine perekond Portugalis, kelle juurde plaanin tagasi minna. Kogu Erasmus+’i seltskond ja teised õpilased said reisi jooksu nii omaks,“ arvas õpilane Lisanne Lindre.

Projekti viimasel päeval valmistasid õpilased koolimajas kingitused Moimenta da Beiras asuva vaimse puudega inimeste keskusele. Kingitused anti üheskoos üle, kui keskuse tegevusega kohapeal tutvuti. Pärast külaskäiku keskusesse ootas õpilasi ja õpetajaid koolimajas kohaliku kooliansambli kontsert, kus kõlasid mitmed Portugali tuntud lood.

Lõppedes arutlesid õpilased gruppides, mida nad õppisid sotsiaalse kaasamise kohta ning milliseid kultuurilisi erinevusi nad Portugalis oldud aja jooksul märkasid. Tamsalu kooli õpilased Lisanne, Eliis-Meredy, Eliise, Anella ja Karolin leidsid, et kuigi alguses tabas neid kultuurišokk, siis Portugalis käik oli kindlasti üks väärt reis ja õppimiskogemus, mil sai proovida uusi asju, leida uusi tuttavaid ja nautida Portugali kaunist loodust.

Projekti järgmine kohtumine toimub jaanuaris ning sedapuhku tervitame väliskülalisi juba Tamsalus.