War in Films projektikohtumine Tamsalus

Eelmisel nädalal jõudis Eestisse Erasmus+ projekti War in Films – Different Attitudes and Perspectives raameskokku 9 õpetajat Poolast, Kreekast, Türgist ja Belgiast. 21.−25. novembrini toimus Tamsalus projekti koordinaatorite kohtumine, mille eesmärk oli ühiselt läbi vaadata eelseisva projekti tegevused, luua täpne ajaplaan ja panna paika

projektitegevused ning nende tulemused.

Lisaks tihedale ja konstruktiivsele mõttevahetusele ning arutlustele projekti edukaks elluviimiseks ja kooliga tutvumisele külastati II maailmasõjaga seotud paiku Tamsalu ümbruses, tutvuti okupatsioonide ja vabaduse muuseumiga Vabamu, KGB vangikongidega ning Eesti ajalooga Maarjamäe lossis ning Tallinna ajaloo ja vanalinnaga.

Ees seisab kaks aastat huvitavaid väljakutseid ja tihedat tööd.

Reedel, 22. novembril toimus kooli tutvustav kontsert, milles esinesid meie õpilased.

Tantsiti, lauldi ja mängiti pilli.

Külastati ka Tamsalu ümbruses olevaid II maailmasõjaga seotud paiku.