Tamsalu Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased võtsid osa Virumaa laste 2017. a luulevõistlusest “Ma unistan …“.

9. märtsil olid õpilaste juhendajad Marika Jeeser, Maiu Talja ja Mare Viks kutsutud Sõmeru Põhikooli. Õpilastest oli palutud pidulikule luulevõistluse lõpetamisele 9. klassi õpilane Liselle Kaldaru, kelle luuletus märgiti ära.

Osalemise eest anti osalejatele tänukaardid, koolile tänukiri ja luulekogu, mis on illustreeritud Sõmeru Põhikooli ja Vaeküla Kooli õpilaste luuletuste ning joonistustega.