Eestis tekib erinevatel hinnangutel 40 000 kuni 70 000 tonni vanapaberit, kartongi ja pappi aastas. Kokku kogutakse sellest praegu ainult 25 000 tonni. Ülejäänu rändab prügimäele. Ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab 17 puud.

Vanapaberi kogumine toimub sel kevadel kooli juures 21.-23. mail. Paberit saab ära anda kell 16.00-18.00.
Paber kaalutakse, tublimatele klassidele auhinnad.

Vanapaber ei tohi olla

  • määrdunud ega märg,
  • sisaldada olmejäätmeid, klaasi, plastmassi, penoplasti, torkivaid või lõikavaid esemeid, munaaluseid või -reste, puitu, kaltsu, fooliumit, piima-, mahla- ja muude toiduainete pakke ega registraatoreid.

Too kodunt ära vanad ajalehed, ajakirjad, pappkastid, raamatud, kontrolltööd. 

Mida saab teha vanapaberist?

Uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit, soojustusmaterjale.

HOIAME LOODUSE PUHTANA!