Õpetaja Anne Kraubner korraldab väljasõidu Virumaa loomade varjupaika.
 
Sellega seoses, on pildil väljatoodud varjupaiga soovinimekiri.
Huvilistel palume tuua asjad soovinimekirjast hiljemalt 7. oktoobriks õpetaja Anne Kraubneri kätte.
 
Teretulnud on ka igasugune abi väljastpoolt koolipere! 🙂