6. märtsil toimunud vabariiklikul kirjandusolümpiaadil saavutas Emma Lotta Vikk vabariigis 7. koha!
Palju õnne Emma Lottale ja tema juhendajatele, õpetajad Hannele Valdok ja Mare Viks!