Tamsalu Gümnaasiumis tähistati 22. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäeva traditsiooniliselt: toimus kontsertaktus, kus esinesid kooliõpilased. Pärast aktust mindi üheskoos mälestuskivi juurde, et seal represseeritute mälestuseks süüdata küünlad.

Mudilaskoor esitamas lugu “Kodu”. Õpilasi juhendab muusikaõpetaja Kaja Raudla.

Tuljaku lõputõste. Tantsib tanturühm Veri Vemmeldab, mida juhendab Kerli Relli.

Kontserdil esitas isamaalisi luuletusi 10. klassi õpilane Geiri Suur

Rahvatantsurühm Pastlad Kuluvad esitamas tantsu “Pungilugu”. Rühma juhendavad Kerli Relli ja Marge Iho.

Õpilased ja direktor Tiina Parmasto mälestuskivi juures

Rohkem pilte vaata kodulehekülje galeriist.