Usundiloo ring alustab 3. veebruaril kell 15.30 ajalooklassis.