Ettepanek

Juhendaja: dr. theol. Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool)

Sihtgrupp: 9.–12. klass.

Toimumisaeg: III ja IV veerand 2016. aastal, kord nädalas, pärast tunde (tingimusel, et sõltuvalt töölähetustest jm-st peab mõni nädal jääma vahele). Õnnestumise ja huvi korral plaanida kogu õppeaastat läbivat programmi õppeaastaks 2016/2017.

Põhjused:

  • viimastel aastatel Eestis läbi viidud uuringud kinnitavad, et usundiõpetust saanud õpilased ehk religioosselt kirjaoskajad õpilased on avatuma silmaringi ning sallivama iseloomuga;
  • Tamsalus tegutseb mitu religioosset gruppi, aga samas on Tamsalu usuline kultuurikiht äärmiselt õhuke, seega on gruppidega suhtlemiseks, kohtumiseks ja nendes osalemiseks hea, kui õpilastel on olemas eelteadmine;
  • erinevalt avalikust eksiarvamusest on Eesti elanik keskmiselt suhteliselt religioosne (inimesed ei soovi aga tavaliselt kuuluda usulisse ühendusse), seega on oluline omandada võimalikult varakult religioosne kirjaoskus, et endas selgusele jõuda;
  • vähestel Eesti haridusasutustel on võimalik kasutada mõne usuteadlase abi, selline spetsialist (Tartu Ülikool) on aga vallas endas olemas.

Sisu: lähtudes Eesti Vabariigis kehtiva usundiõpetuse õppekava põhimõtetest on ringi eesmärkideks:

  • aidata osalejail jõuda elementaarse religioosse kirjaoskuseni;
  • professionaalse juhendamise osalusel teha esmatutvust valitud religioossete tekstidega (Piiblist, Koraanist, budistlikest suutratest, maausulistest tekstidest, uue vaimsuse tekstidest jne);
  • aidata mõista, mis on rituaal, usk ja pühad asjad;
  • teha esimesi samme religioonipsühholoogia ja -sotsioloogia alal.

P.S. Täpsem programm kokkuleppel.