Üleriigilise eesti kirjanduse olümpiaadi korralduskomisjonile saabus 77 eelvooru tööd:
* 7.-8. kl – 39 kirjandit,
* 9.-10. kl – 13 uurimistööd,
* 11.-12. kl – 25 uurimistööd.

Tamsalu Gümnaasiumi 9.b klassi õpilane Geiri Suur koostas uurimistöö teemal “Noored Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöös“ ja Dirk Walbreckeri „Kambaloos“”.
Tüdruk pääses vabariikliku kirjandusolümpiaadi lõppvooru, mis toimus 10.–11. märtsil Tartus.

9. ja 10. klassi arvestuses saavutas Geiri Suur 10. koha.

Kool tunnustab Geirit suure töö ja saavutatud tulemuse eest ning tänab õpetaja Mare Viksi uurimistööle kaasaaitamise ning õpilase juhendamise eest!