Tulemusi 4.-6. klassi matemaatikaolümpiaadilt

2020.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused:

4. klass:
Emily Curphey II-III koht
Aleksandra Varts 4.-5. koht

6. klass:
Karmen Nõmmik II-III koht

Lisaks esindasid Tamsalu Gümnaasiumit õpilased Kertrud Kõre (5. kl), Merlin Metsalu (5. kl), Taavi Deket (6. kl).
Täname kõiki osalejaid ning nende juhendajaid: Birgit Ojaste, Elle Nurmsalu, Maria Savina, Velle Taraste