Töövihikuid saab kooliraamatukogust:
5. klass E 27. aug. kell 8.00-15.00,
6. klass E 27. aug. kell 8.00-15.00,
7. klass T 28. aug. kell 8.00-15.00,
8. klass T 28. aug. kell 8.00-15.00,
9. klass T 28. aug. kell 8.00-15.00.

1.-4. klass saab töövihikud klassijuhatajalt tunnis, gümnaasium aineõpetajalt tunnis.