Toitlustamine algab alates 02. septembrist. Koolilõuna on õpilastele tasuta.

Hommikupuder lapsevanema avalduse alusel alates 05. septembrist (avaldust saab täita pikapäevarühma kasvataja Tiina Õunapuu ning klassiõpetaja juures esimesel koolipäeval)