Klassidevaheline teateujumisvõistlus toimub neljapäeval, 25.veebruaril:
5.-12.klass kell 10 (peale võistlemist tundidesse tagasi)
2.-4.klass kell 12
Võistkondade suurused:
2.-8.kl. 3T + 3P
9.-12.kl. 5 võistlejat (mitte üle 3 poisi)