Teadlikkuse suurendamine kiusamisest

Uuringutest on selgunud, et kuigi kiusamisest pole võimalik vabaneda, on võimalik tõsta inimeste teadlikkust kiusamise olemusest.
Sellel aastal pöörame tähelepanu sõbralikkusele. Võtame ette mitmeid tegevusi, et õpilastele selgitada, milline on inetu käitumine. Üks sagedasemaid nähtusi on üksteisele halvasti ütlemine.

Klassijuhatajad palusid õpilastel üles kirjutada sõnu, mida kuuldes on tekitatud neis halba tunnet. Nendest sõnadest sai kokku suur seinatäis erinevaid väljendeid. Selle käigus ilmnes tõsiasi, et iga inimene tajub sõnade tähendust erinevalt ja nii mõnedki sõnad, millel pole otsest seost halva omadusega, võivad muutuda solvavaks.
Vastandiks solvavatele sõnadele tõime vastasolevale seinale väljendeid, millega tunnustame teisi ning mida kasutame ka komplimentidena. Mõtlemiskoht – miks on väljendite arvuvahe nii suur?

Armsad lapsevanemad, ka Teie panus teadlikkuse tõstmisel on oluline. Kui täna õhtul vestlete oma lapsega, siis julgustame avatud arutelu teemal, milline on sõbralik käitumine.