Aprillis algavad tasuta kursused gümnasistidele füüsikas ja keemias ning põhikooliõpilased saavad osaleda keemia kursusel ning tugiõpet pakutakse ka eesti keel teise keelena õppeaines. Lisainfot kõikide kursuste kohta leiab Harno kodulehelt.

 • Keemia kursus põhikooliõpilastele
  Algus 04.04.2022, kestab 8 nädalat 
 • Eesti keel teise keelena põhikooli III astmele
  Tugiõppe veebipõhised ülesanded
  Algus 04.04.2022, maht 100 tundi
 • Füüsika kursus gümnaasiumiõpilastele
  Algus 04.04.2022, kestab 8 nädalat
 • Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele
  Algus 04.04.2022, kestab 8 nädalat

Kursustele registreerumine ja lisainfo