Aeg ja koht: 4. aprill 2017
Tamsalu
Osavõtjad: 1.–12. klassi õpilased
Tingimused:
• Iga klass valmistab ette 5–10-minutilise teatritüki Oskar Lutsu, Leelo Tungla, Aino Perviku või Viivi Luige loomingu põhjal.
• Ettekandmine vanuseastmeti: 1.–4. klass, 5.–8. klass ja 9.–12. klass.
• Igal klassil palume valmistada etenduse kohta ka kuulutuse ja kavalehe.
• Etendused (autor ja pealkiri) palume registreerida hiljemalt 17. märtsiks 2017 õp Mare juures.
• Täpne päevakava avaldatakse hiljemalt 3. aprillil 2017.