Tamsalu Gümnaasiumi ja Kallaste kooli ühisprojekt sai Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise projektide konkursil rahastuse.