Kui tunned endas soovi ja teadmist, kuidas aidata ja nõustada õpilasi logopeediliste või psühholoogiliste probleemide, õpimotivatsiooni kadumise korral, siis Tamsalu Gümnaasium ootab Sind kandideerima

  • Logopeediks (0,5 ametikohta)
  • Õpinõustajaks/psühholoogiks (0,5 ametikohta)

Vajalik on vastavus kvalifikatsiooninõuetele, kuid haridus võib olla ka omandamisel.

Enesetutvustus (CV), sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 17. detsembriks 2019 Tamsalu Gümnaasiumi e-mailile tmg@tamsalu.ee.

Kandideerimisega seotud info telefonil 3230446 või 3230546.