Tamsalu Gümnaasium kuulutab konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

Täiskoormusega:

• Logopeed
Eripedagoog-klassiõpetaja (Vajangu õppekoht)
Matemaatikaõpetaja
Inglise keele õpetaja
Ajalooõpetaja
Väikeklassi õpetaja (2 ak)
Õpiabi õpetaja (7.-12.klass)

Osalise koormusega:

Muusikaõpetaja
Käsitööõpetaja
Kunstiõpetaja
Inimeseõpetuseõpetaja
Geograafiaõpetaja

Vajalik on vastavus kvalifikatsiooninõuetele, kuid haridus võib olla ka omandamisel.

Enesetutvustus (CV), sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 19.juuliks 2021 Tamsalu Gümnaasiumi direktori e-mailile direktor@tamsalukool.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 323 0546.