Liitudes algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”, võtab koolipere ühise vastutuse tegutseda selle nimel, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge. Põhimõtete järgimine aitab luua soosiva keskkonna uude ametisse sisseelamiseks. Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim, pühendudes õpetajatöö tundmaõppimisele ning olles sõbralik, avatud ja initsiatiivikas.

Tamsalu Gümnaasiumi kooliperega liitub 2017. aasta sügisel alustav muusikaõpetaja Elvira Karasevitš. Lisaks alustavad esimest aastat meie koolis tööd ajalooõpetaja Algi Ambos, õppelajuhataja Merike Mändmets, majandus- ja ettevõtlusõpetaja Maarit Kukk, logopeed Vilja Kull ja psühholoog Nelly Randver.

Algatusest loe täpsemalt siit.