Selleks, et kevad kiiremini ja tegusamalt pärale jõuaks, pidas paarkümmend õpetajat märtsikuus silma peal oma sammude arvul. Ühtlasi oli see omapoolne panus “Liikimisaasta 2023” tegevustesse.

Tulemused laoti ritta ja aprilli alguses oli kokkuvõtete aeg. Kamba peale käidi maha üle kolme ja poole miljoni sammu! Kolm tublimat – õpetajad Maiu, Elle ja Annela – igaüks tublisti enam kui 300 000 sammu.

Kõigile väikene meene toimunust ning kõlama jäi mõte, et üritust tasub korrata. Egas muud kui liikuma!

Pilt ja tekst
Villu Varblane