Liselle Kaldaru saavutas Riigikohtu poolt korraldatud kaasuskonkursil auhinnalise koha loovtööde kategoorias.

Selleaastane kaasuskonkurss on pühendatud Riigikohtu 98. aastapäevale ning kannab järjekorranumbrit 13, loovtööde kategoorias saab töid esitada neljandat aastat. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast.