SA Innove Riigieksamite valdkonna peaspetsialist Sirje Jüriso informatsioon 2016. aasta gümnaasiumiastme riigieksamitele registreerimise kohta: Riigieksamid_2016

 

Koolieksami saavad Tamsalu Gümnaasiumi lõpetajad valida järgmiste õppeainete hulgast:
ajalugu, ühiskonnaõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika.
Kuna keemias ja geograafias lõpeb õppetöö 11. klassis, on juba 11. klassi lõpetamisel võimalik sooritada gümnaasiumi lõpetamise koolieksam neis õppeainetes.
Valitud koolieksamist tuleb koolile teada anda hiljemalt 20. jaanuariks.