8. veebruaril toimub aulas raudteeohutusalane koolitus 1.-9. klassi õpilastele.

Kell 8.55 – 9.40 loeng 1.-4. klasside õpilastele
Kell 9.50 – 10.35 loeng 5., 7.-9. klassi õpilastele

Igal õpilasel paluti kaasa võtta kirjutusvahend (tagasisidelehe täitmiseks)

6. klass saab raudteeohutuse koolituse KEAT programmi raames 3. veebruaril.